Seminariet äger rum fredag den 15 november 2019, kl. 14-15 i Frescati Hagväg 9A, Gösta Ekmans laboratorium.

 

Abstract

Anecdotal reports indicate that partnered women find their partner's body odour disgusting during the breakdown of their relationship. Contrary to anecdotal report, exposure to a partner's unpleasant body odour was not associated with intentions to breakup with one's partner. Rather, our findings suggest that higher exposure to one's partner's body odours, even unpleasant ones, is associated with higher relationship commitment.

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev i stället för e-postlista

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.