Seminariet äger rum tisdag den 11 december 2018, kl 14.30-15.30, i konferensrummet, Gösta Ekmans laboratorium, Frescati Hagväg 9A.

Abstract

I den här presentationen berättar Jonas Linderoth om sina erfarenheter av att forska och undervisa inom utbildningsvetenskap. Med utgångspunkt i debattboken Lärarens återkomst beskriver Linderoth de perspektiv och den självförståelse som präglar designen av lärarutbildningen och den politiserade skoldebatten.

Jonas Linderoth är professor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde och gästprofessor i Pedagogik vid Försvarshögskolan.

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens extra seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.