Dan Larhammar, porträtt Foto: Markus Marcetic, Kungl. Vetenskapsakademien
Professor Dan Larhammar, KVA

Seminariet äger rum måndag den 2 december 2019, kl. 14-15 i sal U21, Frescati Hagväg 8, plan 2.

Läs mer om Dan Larhammar på kva.se.

 

Abstract

Recent research scandals have revealed a lack of respect for research ethics and failures of the research community to handle misconduct. This situation must be improved. Dan Larhammars lecture will review high profile cases of research misconduct and describe the ongoing work to evaluate and prevent such cases.

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev i stället för e-postlista

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.