Disputationen äger rum måndag den 22 maj klockan 13.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Professor Kimmo Eriksson, Mälardalens högskola.

Handledare: Professor Stefan Wiens, Psykologiska institutionen, SU, och MD och PhD Gustav Nilsonne, Stressforskningsinstitutet, SU.

Full information i DiVA.