Ivo Todorov
Ivo Todorov

Disputationen äger rum torsdag den 9 mars klockan 10.00 i De Geersalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14.

Opponent: Professor Patrik Sörqvist, Högskolan i Gävle.

Handledare: Professor Timo Mäntylä, Psykologiska institutionen, SU, och docent Fredrik Jönsson, Psykologiska institutionen, SU.

Full information i DiVA.