Human Olfaction, avhandlingsframsida
Avhandlingsframsida

Disputationen äger rum fredag den 8 juni klockan 9.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Professor Devangere Devanand, Columbia University, USA

Handledare: Docent Jonas Olofsson, Psykologiska institutionen, och professor Maria Larsson, Psykologiska institutionen.

Full information i DiVA.