Maria Öhrstedt. Foto: Magnus Svensson
Maria Öhrstedt. Foto: Magnus Svensson

Disputationen äger rum fredag den 22 september klockan 10.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Docent Tomas Jungert, Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Handledare: Professor Petra Lindfors, Psykologiska institutionen, SU, och professor Max Scheja, Institutionen för pedagogik och didaktik, SU.

Full information i DiVA.