Max Larsson Sundqvist
Max Larsson Sundqvist

Disputationen äger rum fredag den 2 juni klockan 13.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Assiciate Professor Peter Verkoeijen, Erasmus University, The Netherlands.

Handledare: Docent Fredrik Jönsson, och professor Timo Mäntylä, båda från Psykologiska institutionen, SU.

Full information i DiVA.