Avhandlingsframsida, Azadé Azad
Avhandlingsframsida

Disputationen äger rum fredag den 26 april klockan 10.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Docent Therése Skoog, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Handledare: Fil.dr Hanna Ginner Hau, Specialpedagogiska institutionen, och professor emerita Ann-Charlotte Smedler, Psykologiska institutionen.

Full information i DiVA.