Avhandlingsframsida, Mårten Tyrberg

Disputationen äger rum fredag den 10 maj klockan 13.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Professor Gillian Haddock, The University of Manchester.

Handledare: Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, och Tobias Lundgren, Karolinska Institutet.

Full information i DiVA.