Avhandlingsframsida, Being stuck in the workplace av Johanna Stengård
Avhandlingsframsida

Disputationen äger rum fredag den 25 maj klockan 10.00 i David Magnussonsalen (U31), Frescati Hagväg 8, plan 3.

Opponent: Professor Tuija Muhonen, Malmö universitet

Handledare: Docent Claudia Bernhard-Oettel, Psykologiska institutionen, och docent Erik Berntson, Psykologiska institutionen.

Full information i DiVA.