Logga Stockholm Stress Collaborative

Stockholm Stress Collaborative är en förnyelse av före detta FORTE-finansierade excellence-centrat Stockholm Stress Center.

Datum: Fredag den 16 april

Tid: 08.45 – 15.30

Se hela konferensen live

Översikt

8.45 – 9.00 Introduktion med Mats Lekander

9.00 – 9.50 Forskningspresentation: Tema Behandling

10.00 – 10.50 Forskningspresentation: Tema Försäkringsmedicin

11.00 – 11.50 Forskningspresentation: Tema Arbetsmiljö

12.45 – 13.05 Töres Theorell Young Investigator Award

13.15 – 14.15 Panelsamtal: Utmattningssyndrom: Hur behöver vården utvecklas för att möta behovet?

14.25 – 15.30 Panelsamtal: Minska stressrelaterad ohälsa genom förbättrad arbetsmiljö? – från forskningsresultat till praktik

Inbjudan och detaljerat program (294 Kb)  (PDF)

Hela konferensen kommer att streamas live och deltagandet är helt kostnadsfritt.

Varmt välkomna önskar organisatörerna i Stockholm Stress Collaborative:

  • Julia Åhlin (Folkhälsomyndigheten)
  • Elin Lindsäter (KaroIinska Institutet)
  • Shireen Sindi (KaroIinska Institutet)
  • Frank Svärdman (KaroIinska Institutet)