Kristina Petersén Karlsson
Kristina Petersén Karlsson

Hur är det att forska i psykologi? I samband med Forskardagarna 2019 anordnas eftermiddagsbesök på Psykologiska institutionen för gymnasieelever. Filosofie doktor Kristina Petersén Karlsson, nyligen utexaminerad doktorand, berättar om hur det är att vara forskarstudent i psykologi och presenterar en genomgång av självbiografisk minnesforskning i praktiken.

Eftermiddagsbesöket äger rum onsdag den 2 oktober 2019, kl. 13-14 i U21, Frescati Hagväg 8, plan 2 (universitetet södra).

Nytt för i år är att du som lärare föranmäler din klass deltagande i forskardagarna via länken: Föranmälan och boka eftermiddagsprogrammet (OBS! Eftermiddagsbesöket på Psykologiska institutionen är fullbokat!)

Läs mer om varje aktivitet

Läs mer om forskardagarna 2019