Katarina Howner
Katarina Howner

Seminariet äger rum onsdag den 25 mars 2020, kl. 14-15 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

 

Abstract

Jag kommer att presentera en del historik om begreppet, när myntades det, hur har det förändrats och hur ser vi på det idag? Hur bedömer eller mäter man psykopati? Hur ser de biologiska fynden ut kopplade till detta och då med särskilt fokus på hjärnan.

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.