Uliana Nikitchuk, porträtt
Uliana Nikitchuk, Ph.D.

Seminariet äger rum onsdag den 23 maj 2018, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

The study shows how cognitive therapy methodology and problem-solving approach taken together can pop out understanding infantile manifestations of clients with non-clinical depression. This research is a study of small-N design which results in clarifying the concept of infantile whim and developing therapy technique for this particular issue.

Avdelningen för kognitiv psykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.