Torbjörn Åkerstedt
Torbjörn Åkerstedt

Seminariet äger rum onsdag den 8 mars 2017, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

The most common question about sleep is “how long should I sleep”. A considerable number of epidemiological studies have found that both short (<6h) and long (>8h) sleep is associated with increased mortality, but the links are rather weak and the reason for the links is unclear. We have in a series of studies taken this further. This seminar will demonstrate that the link is strongest among the young, that weekend sleep may buffer, and that heredity is strong for short sleep but not for long sleep, and that long sleep may be particularly driving mortality. We will also have a look at what sleep physiology looks like in long and short sleepers and what brain structures that might link to long sleep.

Avdelningen för biologisk psykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära epostlista*. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.

* Grattis till Liv Svirksy som blev listans 200:e medlem i början av 2017. Om du, Liv, dyker upp på ett seminarium under våren så kontakta Henrik Dunér för ett litet bokpris...