Stefan Annell Foto: Maria Helander
Stefan Annell

Seminariet äger rum onsdag den 18 december 2019, kl. 14-15 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

 

Abstract

Vilka faktorer är mest betydelsefulla för att främja god anpassning i polisyrket? Det har varit huvudfrågan för mitt postdokprojekt Hållbar polissocialisation. Projektet bygger vidare på min tidigare avhandling om rekrytering och urval av poliser och genomförs i nära samarbete med projektet Nya professionella, som leds av Petter Gustavsson på Karolinska Institutet. Under seminariet kommer jag att summera projektet och fokusera på tre frågor:

  1. Vad får nya poliser att sluta som poliser?
  2. Hur upplever nyutbildade poliser den första tiden i yrket jämfört med personer i andra yrken (läkare, sjuksköterskor och officerare)?
  3. Är vägen in i yrkesrollen densamma för alla nya poliser?

Under seminariet kommer jag att behandla både teoretiska och metodologiska aspekter. Avslutningsvis kommer jag också att nämna några ord om kommande forskningsprojekt.

Vi närmar oss jul så Tomten har lovat att bidra med lite julstämning …

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.