Sofia Malmrud
Sofia Malmrud

Seminariet äger rum onsdag den 11 januari 2017, kl 14-15 i konferensrummet 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

I det här seminariet kommer jag att berätta om mitt avhandlingsprojekt som handlar om upplevelser och konsekvenser av prestationsbaserad lönesättning. Jag kommer under seminariet prata om mina tre planerade delstudier. Ett särskilt fokus kommer att läggas vid en delstudie som undersöker hur kvinnor och män, som har kvinnor respektive män som lönesättande chefer, upplever olika aspekter av löneprocessen.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära epostlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.