Ronald Van den Berg Foto: Psykologiska institutionen/HD
Ronald Van den Berg

Seminariet äger rum onsdag den 9 oktober 2019, kl. 14-15 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

 

Abstract

A good detective uses all available clues when making inferences. An even better detective will weigh each of these clues by their reliability, such that, for example, the testimony of an unreliable witness matters less than that of a reliable one.

In this talk, I will argue that the visual system works in very much the same way. First, I will present a variety of experimental evidence showing that the human brain indeed weighs visual clues by their reliability, even when the weights change from trial to trial in an unpredictable manner.

Thereafter, I will present findings from a more recent study, showing that despite this remarkable feature, there are notable imperfections in the visual system’s detective work. I will speculate on possible causes of these imperfections and discuss what our findings mean in light of the "Bayesian brain" hypothesis.

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.