Roger Persson
Roger Persson

Seminariet äger rum onsdag den 14 april 2021, kl. 14-15 i e-mötestjänsten Zoom:
stockholmuniversity.zoom.us/j/68787673367
Mötes-ID: 687 8767 3367

 

Abstract

Ofta rapporteras det i media om kris i den svenska skolan. I detta sammanhang har skolledare (dvs rektorer och biträdande rektorer) en nyckelroll då de har ansvar för arbetsmiljön på skolan, pedagogisk utveckling, ekonomi och personalfrågor mm.

Emellertid tycks många skolledare ha en arbetsmiljö som placerar dem i riskzonen för överbelastning, kronisk stress och stressrelaterad psykisk ohälsa, vilket kan leda till försämrad arbetsprestation, byte av arbetsplats/befattning och ett minskat socialt engagemang.

På detta seminarium redovisas några resultat och andra lärdomar från vårt treåriga forskningsprojekt ”Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential”.

Projektet har finansierats av AFA försäkringar och genomförts av forskare från Arbets- och miljömedicin och Institutionen för Psykologi, Lunds universitet, samt Centrum för Skolledarutveckling, Umeå universitet.

Läs mer om Roger Persson

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium och kontaktperson är professor Annika Lantz.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges, under våren 2021 i eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev (pausat)

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Från och med januari 2021 pausar vi Nyhetsbrevet, då antalet evenemang är lågt under pandemin. Oregelbundna utskick av nyhetsbrevskaraktär kan dock komma att skickas ut, så listan finns kvar och du kan fortsatt prenumerera på den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.