Fil.dr Miguel Inzunza
Fil.dr Miguel Inzunza

Seminariet äger rum onsdag den 12 december 2018, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

 

Abstract

Empati är ett komplext begrepp som kan förstås på olika sätt beroende på vilken infallsvinkel som intas. Mestadels handlar det om vilken vetenskaplig disciplin som utgör utgångpunkt för att beskriva begreppet. Presentationen inleds med en diskussion kring detta tema för att sedan beskriva den teoretiska utgångspunkten och avgränsningen. Denna grund är nödvändig för att i nästa steg diskutera empatins värde i poliskontexten, relaterat till centrala dokument och aktuell forskning från såväl svensk som internationell kontext. Nästa del innefattar en beskrivning av olika ansatser för att mäta begreppet, styrkor och utmaningar i denna process och hur de har hanterats mer praktiskt. Avslutningsvis presenteras exempel på hur min forskning bidrar med kunskap i dessa frågor och vilka framtida steg som är möjliga.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.