Martin Bäckström, professor (porträtt)
Professor Martin Bäckström

Seminariet äger rum onsdag den 18 april 2018, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

Personality items often have evaluative content. This content (positive or negative) tends to interact with the respondents’ tendency to present themselves in a desirable way. There are several consequences of this for personality theory and personality measurement, (e.g. correlation between facets of different factors). Neutralization of the items’ evaluative content by systematically rephrasing them has proven to be a partial cure. The presentation will discuss problems and possibilities in relation to items with and without evaluative content.

Läs mer om professor Martin Bäckström och hans forskning.

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.