Seminariet äger rum onsdag den 21 april 2021, kl. 14-15 i e-mötestjänsten Zoom (länk kommer inom kort).
stockholmuniversity.zoom.us/j/65388198352
Mötes-ID: 653 8819 8352

 

Abstract

År 2015 var ”hen” ett av nyorden i svenska akademin ordlista. Könsinkluderande pronomen kan användas för att öka synligheten av kön bortom det binära (kvinna/man) och för att öka jämställdhet. Införandet av hen föregicks av en ofta hätsk debatt som både fokuserade vad kön är och vilken betydelse språket har för uppfattning om kön och jämställdhet.

Sedan 2015 har vi undersökt etablerandet av hen, dess användning och konsekvenser. Vi har genomfört enkätstudier i representativa urval av befolkningen, kvalitativa analyser av argument gällande hen, intervjuer med icke-binära och omfattande socialpsykologiska experiment.

Under seminariet presenteras ett axplock av våra resultat och pågående forskning. Till exempel:

  • Vad predicerar attityderna till hen?
  • Vilka dimensioner innehåller attityderna?
  • Hur har attityderna utvecklats över tid och är det några grupper som förändras mer eller mindre?
  • Hur upplever icke-binära personer införandet av hen och finns det några bi-effekter?
  • Hur används hen?
  • Påverkar hen läsningen?
  • Hur skiljer det sig när hen används som pronomen för icke-binära personer eller som pronomen för människor i allmänhet?
  • Hur påverkar hen social kategorisering och perception? Till exempel vad gäller mentala representationer, könskategorisering och stereotyper?

Läs mer om Marie Gustafsson Sendén

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges, under våren 2021 i eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev (pausat)

Vi har ett nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Från och med januari 2021 pausar vi Nyhetsbrevet, då antalet evenemang är lågt under pandemin. Oregelbundna utskick av nyhetsbrevskaraktär kan dock komma att skickas ut, så listan finns kvar och du kan fortsatt prenumerera på den.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.