Laura Ferrer-Wreder
Docent Laura Ferrer-Wreder

Seminariet äger rum onsdag den 13 november 2019, kl. 14-15 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

 

Abstract

This talk is an exploration of new research and ideas that document and explain the considerable strengths of children and adolescents living in different parts of the world. Since the 1990s to the present, the field of Positive Youth Development (PYD) has been taking shape and gaining ground within psychology. The PYD field promises to fundamentally alter the way that we think about childhood and adolescence, and may also reshape the ways in which services and care are provided to young people. This talk describes highlights from empirical studies that illustrate important ideas and potential future advances in the field of positive youth development.

Avdelningen för personlighets-, social- och utvecklingspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.