Seminariet äger rum onsdag den 30 maj 2018, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Läs mer om ämnet på: Luktsinnet avslöjar diktatorn (uppdaterad)

Forskning pågår i luktlabbet. Foto: Niklas Björling
Forskning pågår i luktlabbet. Foto: Niklas Björling

 

Avdelningen för perception och psykofysik ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.