Gerd Gigerenzer Foto: Franz Johann Morgenbesser, Wikimedia
Professor Gerd Gigerenzer

Seminariet äger rum onsdag den 20 november 2019, kl. 13-14 i konferensrum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3. Vänligen observera tiden!

Läs mer om Gerd Gigerenzer på Wikipedia.

 

Abstract

Complex problems require complex solutions – so rational choice models and the advent of big data analytics suggests. I will argue that this belief is only true in a well-defined stable world, but not for an uncertain world, as the failure of the complex forecasting methods leading to the 2008 financial crisis illustrates. Human brains evolved to deal with uncertainty rather than risk, and rely on fast and frugal heuristics that are robust. Under uncertainty, simple heuristics can predict as accurately or better as complex machine learning algorithms, and in a more transparent way to boot. I will also explain when and why "less is more". Fast and frugal heuristics are not second-best options, but rather "rational" responses to complex and changing environments.

Avdelningen för kognitiv psykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev i stället för e-postlista

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.