Docent Erik Berntson
Docent Erik Berntson

Seminariet äger rum onsdag den 24 oktober 2018, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

Att vara chef i offentlig sektor är på många sätt en utmaning där chefer behöver hantera en komplex omgivning. Att ha rätt förutsättningar är centralt för att kunna genomföra sitt chefsuppdrag och i vårt AFA-projekt fokuseras särskilt samspelet mellan linjechefer och stöd-/expertfunktioner. Samspelet handlar både om i vilken utsträckning chefer får stöd från stöd-/expertfunktioner, men också hur stödet ser ut. Av särskilt intresse är hur samspel kan se olika ut beroende på vilken verksamhetstyp som undersöks, och vilken betydelse det har för hur chefer upplever sina möjligheter att genomföra chefsuppdraget.

Fil dr Tina Forsberg Kankkunen
Fil dr Tina Forsberg Kankkunen

I projektet studerar vi hur relationen mellan chefer och expertfunktioner ser ut i olika kommunala verksamheter. Målet med projektet är att utveckla lärande om samspelet mellan linjechefer och stöd-/expertfunktioner och att ge kommunerna kunskap och instrument som kan användas för att forma hållbara roller och samarbetsmodeller.

På seminariet kommer vi prata om den kontext där offentliga chefer verkar, hur samspel mellan linjechefer och stöd-/expertfunktioner kan se ut och vilken betydelse det har för chefers hälsa.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära e-postlista. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.