Annika Lantz Friedrich
Annika Lantz Friedrich

Seminariet äger rum onsdag den 22 februari 2017, kl 14-15 i rum 357, Frescati Hagväg 14, plan 3.

Abstract

Many organizations have structured their work around teams, and most people have an experience of teamwork where they have felt the joy of accomplishing things together, learning from others, and getting good and rewarding results. There are many reasons for why people work in teams, including managerial beliefs that teamwork can be beneficial to organizational effectiveness. Based on a general Input-Mediator-Output model for studying team phenomena, and the results of a longitudinal project on team innovation, we will discuss what it takes to enhance team proactivity and process innovation. Specifically how team cognition and team learning processes mediate the relation between Inputs as job design, team coaching, and inter-team cooperation, and Outcomes as team proactivity and process innovation.   

Läs mer om Annika Lantz Friedrich.

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl 14-15 i rum 357 om annat ej anges. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

Anmäl dig till vår populära epostlista*. Då får du ett meddelande ett par dagar före varje seminarium.

* Grattis till Liv Svirksy som blev listans 200:e medlem i början av 2017. Om du, Liv, dyker upp på ett seminarium under våren så kontakta Henrik Dunér för ett litet bokpris...