Anders Sjöberg Foto: David Brohede
Anders Sjöberg Foto: David Brohede

Seminariet äger rum onsdag den 30 september 2020, kl. 14-15 i e-mötestjänsten Zoom.

Anmälan

För att få länken till seminariet ska du anmäla dig till kontaktpersonen professor Annika Lantz Friedrich, annika.lantz@psychology.su.se

 

Abstract

Assessment Center (AC) används i urvalsprocesser för blivande chefer. AC är interpersonella i sin kärna eftersom AC består av interaktiva övningar mellan kandidater och bedömare. Även om AC ofta ses som en typ av arbetsprov, nära kopplat till arbetsuppgifterna, finns det utmaningar att utveckla AC avseende både reliabilitet och validitet.

Presentationen kommer fokusera på en delstudie i ett större projekt (Funktionellt ledarskap). Studien fokuserar på att uppskatta hur väl AC-övningarna förutsäger arbetsprestation bland chefer i Göteborgs Stad.


Läs mer om Anders Sjöberg

Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi ansvarar för dagens seminarium.

 

Om Allmänna seminarieserien

Institutionens forskningsavdelningar samarbetar i Allmänna seminarieserien, där nationella och internationella forskare inbjuds att tala om aktuella forskningsämnen. Seminarierna äger rum onsdagar kl. 14-15 i rum 357 om annat ej anges, under hösten 2020 troligen i eller med stöd av Zoom. Extraseminarier kan förekomma på andra dagar och tider, bl a halvtidsseminarier i forskarutbildningen.

 

Nyhetsbrev

Vi har ett månatligt nyhetsbrev där information om Allmänna seminarieserien för den kommande månaden ingår. Dessutom får du kort information om några andra aktuella evenemang och nyheter från Psykologiska institutionen. Nyhetsbrevet skickas ut från adressen kommunikation@psychology.su.se

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev.