Arbetsmiljö och lika villkor

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Psykologiska institutionen
 4. Om oss
 5. Arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Stockholms universitet och Psykologiska institutionen har som strävan att inga trakasserier ska förekomma inom verksamheten. Institutionen är också bunden av lagar att verka för detta, i synnerhet diskrimineringslagen.

Vid Psykologiska institutionen finns det ett lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Uppdraget för RALV är att dels bereda frågor inför beslut samt att hantera beslut av institutionsstyrelsen eller prefekten när det gäller arbetsmiljö samt frågor som rör lika behandling, jämlikhet och jämställdhet.

RALV

Psykologiska institutionens RALV består för närvarande av följande ledamöter:

 • Emma Aldenstam, ordförande/sammankallande
 • Håkan Fischer, prefekt
 • Charlotte Alm
 • Herman Daniels
 • Margareta Simonsson-Sarnecki
 • Cecilia Stenfors, skyddsombud
 • Wessel van Leeuwen, SFI, skyddsombud
 • Erik van Berlekom, DR
 • Axel D’Angelo, studeranderepresentant (PÄR)

Länkar till arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor

Jämlikhetsombud

Jämlikhetsombud agerar länk mellan anställda respektive studenter och prefekt vad gäller jämlikhetsfrågor.

Jämlikhetsombud för personal och studenter är Hellen Vergoossen, 08-16 3823, hellen.vergoossen@psychology.su.se

Kontakt

Besöksadress: Frescati Hagväg 8, 9A, 12, 14
Tfn: 08-16 2000 (växel)

Prefekt
Håkan Fischer
hakan.fischer@psychology.su.se

Ställföreträdande prefekt
Torun Lindholm
torun.lindholm@psychology.su.se

Biträdande prefekt
Fredrik Jönsson
fredrik.jonsson@psychology.su.se

Psykoterapimottagningen

Studentexpedition

Studievägledning

Vaktmästeri
Stefan Sanderhem, 08-16 3889
vaktmasteriet@psychology.su.se

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
(Ange 308 i fältet Er referens, tack.)

Fler kontaktuppgifter

Personal: Kontakt och presentation