Varför har Stockholms universitet ett miljöledningssystem?

 
Återvinningssymbol
 

Ett miljöledningssystem är ett sätt att administrativt organisera miljöarbetet i en organisation. ISO 14001 fastställer hur ett miljöledningssystem ska konstrueras och vilka funktioner som ska finnas, exempelvis en grundläggande policy, tidsatta mål i en handlingsplan och en uppföljning av miljöarbetet. ISO-standarden kräver inte att organisationen är miljövänlig i alla avseenden, men däremot att det finns ett ledningssystem för hur man arbetar med frågorna. Standarden är alltså ett bra verktyg för att jobba med framåtsyftande miljöarbete. Eftersom hela organsationen omfattas av miljöledningen jobbar även Psykologiska institutionen aktivt inom miljöområdet.

Genom vår lokala miljöhandlingsplan – som går i linje med den centrala handlingsplanen – arbetar vi för att strukturera vårt miljöarbete samt att synliggöra de aktiviteter som idag redan sker. Som medarbetare ska du känna till och bidra till genomförandet av dessa mål och åtgärder. Det gäller även för centrala miljömål och handlingsplan.

Som medarbetare ska du känna till universitetets miljöledningssystem och miljöpolicy. Du ska också veta vilka andra policys, miljörutiner och anvisningar som berör ditt arbete. Exempel är våra avfallsrutiner och resepolicyn. Du ska rapportera in miljöavvikelser och förbättringsförslag inom miljöarbetet. Detta gör du i SAMIR, universitetets databas för inrapportering av tillbud, olyckor och avvikelser inom säkerhet, arbetsmiljö och miljö.

Vår ambition är att ständigt ha i åtanke vilken miljöpåverkan som vår verksamhet har, i både stort och smått. Vi vill medvetandegöra att våra vanor och beteenden direkt eller indirekt påverkar miljön; bland annat beroende av vilken typ av färdsätt/tjänsteresa vi väljer, vid val av leverantör avseende upphandling/inköp av varor och tjänster, att vi stänger av datorerna, släcker belysning, använder oss av dubbelsidig utskrift, har fungerande källsortering med mera.

Samtidigt som vi anser att miljöarbetet bygger på att verka övergripande behöver vi periodvis koncentrera oss på vissa områden för att uppnå resultat. I den lokala miljöhandlingsplanen väljs varje år några områden/miljömål ut som vi jobbar lite mer intensivt med.

Miljöpolicy och miljöhandlingsplan

Miljöpolicy vid Stockholms universitet

Stockholms universitets miljöhandlingsplan

Lokal miljöhandlingsplan 2020 (187 Kb)  (PDF)