Totalt omfattar utbildningen 240 högskolepoäng och består av en kursdel (90 högskolepoäng) och en avhandlingsdel (150 högskolepoäng). Studierna innehåller ett grundligt och krävande kunskapsinhämtande baserat på självstudier samt deltagande i seminarier och kurser. Under studietiden får du vetenskaplig handledning. Avhandlingen är ett vetenskapligt arbete som försvaras offentligt vid en disputation. Inför disputationen spikas avhandlingen upp på väggen i trapphuset i Frescati Hagväg 8.

Avhandlingsarbetet omfattar 2 1/2 års heltidsstudier och utgör den viktigaste och avgörande delen av forskarutbildningen.

Mer information om forskarutbildningen hittar du under fliken Utbildning.

Våra ca 40 aktiva doktorander hittar du under fliken Om oss.