På dessa sidor presenterar avdelningarna sig med information om pågående forskning, personal, kontaktuppgifter med mera. För nyheter och information om evenemang, se startsidan för Forskning.

En del forskargrupper och laboratorier har egna delsajter, däribland sådana som samarbetar över avdelningsgränserna.

Intresserad av fler eller andra ämnesområden inom det övergripande psykologiämnet? Du hittar fler ämnesdefinitioner på Nationalkommittén för psykologi vid Kungl. Vetenskapsakademien.