Exempel på kurser som leds av forskare/lärare vid avdelningen

Charlotte Alm: Socialpsykologi (7,5 hp, Psykologi II) och Socialpsykologiska teorier (7,5 hp, masterprogrammet).

Lilianne Eninger: Utvecklingspsykologi I på Psykologprogrammet och Utvecklingspsykologi på Logopedprogrammet.

Laura Ferrer-Wreder: Developmental Psychology II (psykologprogrammet) och Positive Youth Development (masterprogrammet).

Pehr Granqvist: Utvecklingspsykologi, 7,5 hp, Psykologi I. Studierektor på forskarutbildningen.

Marie Gustafsson Sendén: Föreläsare i socialpsykologi och genuspsykologi.