Charlotte Alm, universitetslektor
Charlotte Alm

Mina forskningsintressen rör framför allt socialpsykologiska frågeställningar tillämpade på brott och våldsbrott, rättsväsendet och välfärd exempelvis kopplat till utredande intervjuer, förhör, utlåtanden och beslutsfattande inom rättsväsendet och socialtjänsten. Jag har även ett bredare forskningsintresse för tillämpad socialpsykologi i form av interventioner och fältexperiment. Jag använder både kvantitativa metoder och den kvalitativa ansatsen IPA (Interpretative Phenomenological Analys) i min forskning.

Forskningsledare

Charlotte Alm, universitetslektor

Samarbeten inom Stockholms universitet

 • Janne Flyghed, professor i kriminologi, Kriminologiska institutionen
 • Anna Kaldal, professor, Juridiska institutionen
 • Torun Lindholm, professor i psykologi, Psykologiska institutionen
 • Ali Osman, docent i pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik
 • Mårten Schulz, professor, Juridiska institutionen
 • Mickael Tärnfalk, FD, lektor i socialt arbete med särskild inriktning mot rättsvetenskap, Institutionen för socialt arbete

Samarbeten vid andra lärosäten

 • Shilan Caman, med. dr, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
 • Clara Hellner (fd Gumpert), Adjungerad professor i barn- och ungdomspsykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
 • Marianne Kristiansson, adjungerad professor, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
 • Tom Palmstierna, docent, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
 • Jonathan A. Smith, professor i psykologi, Department of Psychological Sciences, Birkbeck University of London

Finansiering

Digital humanvetenskap, Stockholms universitet; projekt om näthat.

Utvalda publikationer

Tärnfalk, M., & Alm, C. (2019). Social workers’ motivations and organisational prerequisites for care of children who commit crimes – The best interest of the child or the protection of society? European Journal of Social Work. DOI: 10.1080/13691457.2019.1585334

Caman, S., Alm, C., & Kristiansson, M. (2018). Men’s descriptions of intimate partner violence perpetration and treatment experiences: A qualitative study of convicted and self-referred perpetrators of intimate partner violence. Oral presentation at Stockholm Criminology Symposium, 2018.

Lindholm, J., Cederborg, A.-C., & Alm, C. (2015). Adolescent Girls Exploited in the Sex Trade: Informativeness and Evasiveness in Investigative Interviews. Police Practice and Research, 16(3), 197-210.

Alm, C., Eriksson, Å., Durbeej, N., Palmstierna, T., Berman, A. H., Kristiansson, M., & Hellner Gumpert, C. (2014). Classification of offenders with mental health problems and problematic substance use using the Addiction Severity Index version 6 (ASI-6): Analysis of three-year follow-up data and predictive validity. Mental Health and Substance Use, 7, 431-445.

Alm, C., Hellner Gumpert, C., Durbeej, N., Eriksson, Å., Palmstierna, T., Kristiansson, M., & Berman, A. H. (2014). Is insight good? Findings from a study among mentally ill offenders with substance use problems. Poster presented at the European Association of Social Psychology (EASP), Amsterdam, 9-12 juli 2014.

Durbeej, N., Alm, C., & Hellner Gumpert, C. (2014). Perceptions of treatment among offenders with mental health problems and problematic substance use: The possible relevance of psychopathic personality traits. Open Journal of Psychiatry, 4, 79-90.

Hultman, E., Alm, C., Cederborg, A.-C., & Fälth-Magnusson, K. (2013). Vulnerable children’s health as described in investigations of children at risk for neglect. Child & Family Social Work, 18, 117-128.

Eriksson, Å., Alm, C., Palmstierna, T., Berman, A. H., Kristiansson, M., & Gumpert, C. H. (2013). Offenders with Mental Health Problems and Substance Misuse: Cluster Analysis based on the Addiction Severity Index version 6 (ASI-6). Mental Health and Substance Use, 6, 15-28.

Cederborg, A.-C., Alm, C., Lima da Silva Nises, D., & Lamb, M. E. (2013). Investigative interviewing of alleged children – An evaluation of a new training programme for police officers in Sweden. Police Practice and Research: An International Journal, 14, 242-254.

Alm, C., Eriksson, Å., Palmstierna, T., Kristiansson, M., Berman, A. H., & Gumpert, C. H. (2011). Treatment patterns among offenders with mental health problems and substance use problems. Journal of Behavioral Health Services and Research, 38, 497-509.