Andra relaterade intressen är responsbias i mätningar av självkänsla samt implicita aspekter av självkänsla. Jag har utvecklat och experimentellt validerat mätinstrument för inre och yttre (betingade) aspekter av självkänsla samt utvecklat integrerade modeller av personlighet och hälsa.

Senaste projektet fokuserar på betydelsen av olika betingad självkänsla och kongruenta sociala behov för differentiell sårbarhet för ohälsa.

 

Forskningsledare

Maarit Johnson, docent 

 

Finansiering

Denna forskning har fått stöd av Vetenskapsrådet 1998-2003, 2005-2009. 

 

Samarbete

Samarbeten och utbyte har etablerats med forskare från Turkiet, Finland, Belgien och England.

 

Mest relevanta publikationer

Johnson, M., & Rasouli, S. (2017). Contingent self-esteem structures related to cardiac, exhaustive, and immunological disease: A comparison between groups of outpatients. Cogent Psychology, 4, 139-167.

Johnson, M. (2016). Relations between explicit and implicit self-esteem measures and self-presentation. Personality and Individual Differences, 95, 159-161.

Johnson, M. (2013). Patterns of extreme responding in self-esteem scales: Does conceptualisation and item content matter? Personality and Individual Differences, 55, 622-625.

Johnson, M., & Patching, G. R. (2013). Self-esteem dynamics regulate the effects of feedback on ambition. Individual Differences Research, 11, 44-58.

Johnson, M. (2011). Active and passive maladaptive behaviour patterns mediate the relationship between contingent self-esteem and health. Personality and Individual Differences, 51, 178-182.

Blom., V., Johnson, M., & Patching, G. R. (2011). Physiological and behavioural reactivity when one’s self worth is staked on competence. Individual Differences Research, 9, 138-152.

Johnson, M. (2010). Depressive styles, self-esteem structure, and physical health: a dynamic approach to vulnerability in self-criticism and dependency. Individual Differences Research, 8, 5-66.

Johnson, M., & Blom, V. (2007). Development and validation of two measures of contingent self-esteem. Individual Differences Research, 5, 300-328.

Johnson, M. (1998). Self-esteem stability: The importance of basic self-esteem and competence strivings for the stability of global self-esteem. European Journal of Personality, 12, 103-116.

Forsman, L., & Johnson, M. (1996). Dimensionality and validity of two scales measuring different aspects of self-esteem. Scandinavian Journal of Psychology, 37, 1-15.

 

Pedagogisk publikation

Johnson, M. (2003). Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur.