Det råder dock en omfattande kunskapsbrist rörande faktorer som bidrar till denna förhöjda risk, vilket både försvårar stödinsatser till familjerna och medför risk för diskriminering.

En ny världsunik studie hoppas kunna öka den vetenskapliga förankringen i arbetet med att hjälpa familjerna, och bidra till utformningen av stödinsatser som är bättre anpassade efter familjernas särskilda behov.

Logotyp: Föräldraskap och barns utveckling

I studien utforskas en rad viktiga bakgrundsfaktorer, såsom mödrarnas egna erfarenheter av omsorg under uppväxten, deras erfarenheter av svåra livshändelser, deras psykiska hälsa, samt deras tillgång till stöd i vardagen. Dessa faktorer ställs också i relation till barnets aktuella psykiska hälsa och fungerande.

Mödrar som har barn under 9 månaders ålder kan även delta i en longitudinell fortsättningsstudie, som utforskar viktiga föräldraegenskaper (lyhördhet inför barnets signaler, kognitiv vägledning och mentalisering) i relation till barnens utveckling av socioemotionella och kognitiva förmågor (anknytning, exekutiva funktioner och psykosocial anpassning).

Hur går deltagande i studien till?

Deltagande i studien avseende egna omsorgserfarenheter, svåra livshändelser, psykisk hälsa och stöd, samt barnets psykiska mående och fungerande, består av ett intervjutillfälle med studiens forskare, på en plats som mödrarna själva får välja.

För denna delstudie söker vi kontakt med alla mödrar med lindrig IF eller ADHD, oavsett vårdnadsförhållanden och barnens ålder.

Den longitudinella fortsättningsstudien innebär ytterligare fyra träffar med studiens forskare, tills barnet har nått en ålder på 36 månader. Deltagande i denna fortsättningsstudie äger rum på Stockholms universitet, och är endast möjligt för spädbarnsföräldrar (för mer information om deltagande, klicka på informationsbreven nedan).

Studien har utformats i samråd med Sveriges ledande kunskapsorganisation för föräldrar med IF, SUF Kunskapscentrum i Uppsala, samt med den rikstäckande brukarorganisationen FUB. Finansiering sker genom anslag från Vetenskapsrådet och Forte.

Vill du veta mer om studien?

Om du vill veta mer om studien eller om du står i kontakt med mödrar som skulle kunna vara intresserade av att delta i studien, så är du varmt välkommen att kontakta någon av studiens forskare! Du hittar också detaljerad information i informationsbreven nedan.

Mårten Hammarlund (doktorand, marten.hammarlund@psychology.su.se),
Tommie Forslund (postdoktor, tommie.forslund@psychology.su.se), eller
Pehr Granqvist (professor och projektansvarig, pehr.granqvist@psychology.su.se).