Projektet är ett samarbete mellan psykologiforskare vid fyra olika lärosäten: Stockholms universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Bern University.

Projektet har en egen extern webbplats på www.genderfair.se

                                                                    

Projektmedlemmar vid institutionen

Erik van Berlekom, forskningsassistent

Marie Gustafsson Sendén, docent

Anna Lindqvist, PhD (även affilierad vid Lunds universitet)

Hellen Vergoossen, PhD student

 

Projektmedlemmar vid andra lärosäten

Amanda Klysing, doktorand, Lunds universitet

Emma Renström, docent, Göteborgs universitet/Stockholms universitet

Sabine Sczesny, professor, Bern University

Lotta Stille, forskningsassistent, Lunds universitet

 

Finansiering

Vetenskapsrådet (PI: Marie Gustafsson Sendén, Stockholms universitet)

Riksbankens Jubileumsfond (PI: Marie Gustafsson Sendén, Stockholms universitet)

Forte (PI: Anna Lindqvist, Lunds universitet)

 

Publikationer

Se www.genderfair.se/sv/publikationer/