Forskningen inom SPUSU (Social Psychology Unit at Stockholm University) spänner över ett brett fält av socialpsykologiska ämnen, t ex hur etnicitet och kön påverkar upplevelser och bedömningar, social exkludering, självkontroll och självreglering, aggressivitet, beslutsfattande, konformitet, grupprocesser, mm.

Inom SPUSU bedrivs såväl grundforskning som forskning kring mer tillämpade frågeställningar. Vi deltar i kurser och utbildningar inom universitet, rättsväsende och arbetsliv.

Är du intresserad av att delta i ett psykologiskt experiment? Gör en intresseanmälan till Torun Lindholm: tlm@psychology.su.se