Torun, Emma och Marie
 

Emma Bäck, FD

Marie Gustafsson, FD

Per-Henrik Hedberg, PhD

Torun Lindholm, professor och forskningsledare

Mats Najström, univ.lektor