Vår forskning kretsar kring människans perception utifrån multidisciplinära perspektiv.

Gösta Ekmans Laboratorium, Frescati Hagväg 9A
Gösta Ekmans Laboratorium, Frescati Hagväg 9A

 

Inom avdelningen drivs forskningen av tre forskargrupper.

Forskningen genomförs i form av traditionell experimentalpsykologisk metod, kvasi-experiment i naturlig miljö eller som enkätundersökningar.

Avdelningens forskning bedrivs i Gösta Ekmans Laboratorium som inrymmer laboratorier specifikt utvecklade för att mäta luktsinnesfunktion, synperception (ögonrörelsemönster), psykoakustik, elektroencefalografi (EEG), samt periferpsykofysiologiska processer (puls, hudkonduktans, blodtryck, impedanskardiografi mm).