Grundnivå

Kognition (Psykologi I)
Statistikinslag under hela Psykologi I
Perception (Psykologi II)
Vetenskaplig metod och statistik (Psykologi II)
Metod och statistik (Psykologi III: PAO, 15 hp)
Statistik (Logopedprogrammet, T1)
Statistik och testmetodik (Logopedprogrammet, T4)

Psykologprogrammet

Uppsatsförberedande forskningsmetodik och vetenskapsteori (T9)

Avancerad nivå

Teoretiska och metodologiska perspektiv inom den biologiska psykologin

Forskarnivå

Metod 2
Statistik 2
Psykofysisk teori och metod
Kognitiv neurovetenskap
Forskarens verktygslåda