Publikationer

Publikationer

Våra senaste publikationer som har lagts upp i DiVA, det nationella Digitala Vetenskapliga Arkivet, hittar du i listan här nedanför.

Publikationer författade av avdelningens forskare 2009-2013.

Se även fliken Publikationer och forskarnas egna hemsidor samt den externa sajten för forskningsprogrammet Our unique sense of smell för fler publikationer av avdelningens forskare.

Våra senaste publikationer i DiVA

Författare Titel År
Benedict C. Jones, Lisa M. DeBruine, Jessica K. Flake,
et al.
To which world regions does the valence–dominance model of social perception apply? 2021
Elmeri Syrjänen, Håkan Fischer, Marco Tullio Liuzza,
et al.
A Review of the Effects of Valenced Odors on Face Perception and Evaluation 2021
Jonas K. Olofsson, Stephen Pierzchajlo
Olfactory Language : Context Is Everything 2021
Petri Laukka, Tanja Bänziger, Alexandra Israelsson,
et al.
Investigating individual differences in emotion recognition ability using the ERAM test 2021
Lillian Döllinger, Petri Laukka, Lennart Björn Högman,
et al.
Training Emotion Recognition Accuracy : Results for Multimodal Expressions and Facial Micro Expressions 2021
Diana S. Cortes, Christina Tornberg, Tanja Bänziger,
et al.
Effects of aging on emotion recognition from dynamic multimodal expressions and vocalizations 2021
Åke Hellström
Något om psykofysiken och dess utvecklingi Stockholm... ur mitt perspektiv 2021
Jonas K. Olofsson, Ingrid Ekström, Joanna Lindström,
et al.
Smell-Based Memory Training : Evidence of Olfactory Learning and Transfer to the Visual Domain 2021
Veit Kubik, Fredrik U. Jönsson, Mario de Jonge,
et al.
Putting action into testing : Enacted retrieval benefits long-term retention more than covert retrieval 2020
Behzad Iravani, Artin Arshamian, Aharon Ravia,
et al.
Relationship Between Odor Intensity Estimates and COVID-19 Prevalence Prediction in a Swedish Population 2020
Ingrid Ekström, Maria Larsson, Debora Rizzuto,
et al.
Predictors of Olfactory Decline in Aging : A Longitudinal Population-Based Study 2020
Akshita Joshi, Pengfei Han, Vanda Faria,
et al.
Neural processing of olfactory-related words in subjects with congenital and acquired olfactory dysfunction 2020
Efstathios Margaritis, Jian Kang, Francesco Aletta,
et al.
On the relationship between land use and sound sources in the urban environment 2020
Agnieszka Sorokowska, Agnieszka Sabiniewicz, Maria Larsson
TOM-32-An extended test for the assessment of olfactory memory 2020
Maliheh Ahmadi, Kamran Kazemi, Katarzyna Kuc,
et al.
Cortical source analysis of resting state EEG data in children with attention deficit hyperactivity disorder 2020
Rasmus Eklund, Billy Gerdfeldter, Stefan Wiens
Is auditory awareness negativity confounded by performance? 2020
Malina Szychowska
Effects of visual load on auditory processing 2020
Anders Sand
A gentle reminder that mean does not imply modal behavior : Few are in-group biased in minimal groups 2020
Thomas Hörberg
The Processing of Grammatical Functions in Swedish is Expectation-based 2020
Thomas Hörberg
The Processing of Grammatical Functions in Swedish is Expectation-based 2020
Thomas Hörberg, Jonas K. Olofsson
The semantic organization of the English odor vocabulary 2020
Thomas Hörberg
The Processing of Grammatical Functions in Swedish is Expectation-based 2020
Jonas Olofsson, Thomas Hörberg, Ingrid Ekström,
et al.
Olfaction Dominates Visual Perception : Behavioral and Cortical Effects 2020
Robert Pellegrino, Jonas Olofsson, Thomas Hörberg,
et al.
The effect of presentation route on olfaction perception 2020
Malina Szychowska, Stefan Wiens
Visual load effects on the auditory steady state responses to 20-, 40-, and 80-Hz amplitude-modulated tones 2020

KONTAKT

Avdelningen för perception och psykofysik

Avdelningsföreståndare
Professor Maria Larsson
Tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Gösta Ekmans Laboratorium
Frescati Hagväg 9 A

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Gösta Ekmans Laboratory på Facebook

ÄMNESBESKRIVNING

Perception och psykofysik

Psykofysik är det område inom psykologin som studerar sambanden mellan fysiska stimuleringar (yttre psykofysik), dessas neuropsykologiska korrelat (inre psykofysik) eller båda i kombination och främst sinnesupplevelserna. Forskningen bedrivs i syfte att fastställa lagbundenheter, invarianter eller psykofysiska principer främst inom perception men också inom kognitionsvetenskap, psykofysiologi, neuropsykologi samt inom miljöpsykologi och socialpsykologi. Ett flertal teoretiskt väl underbyggda mätmetoder som utvecklats inom psykofysiken används också flitigt inom interdiciplinära vetenskapsgrenar som t.ex. psykiatri, akustik, ergonomi/human factors, audiologi, optik och otolaryngologi. Psykofysiken har fått ett uppsving i samband med utforskandet av hjärnprocesser med hjälp av nya metoder för dessas avbildning.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.