Publikationer

Publikationer

Våra senaste publikationer som har lagts upp i DiVA, det nationella Digitala Vetenskapliga Arkivet, hittar du i listan här nedanför.

Publikationer författade av avdelningens forskare 2009-2013.

Se även fliken Publikationer och forskarnas egna hemsidor samt den externa sajten för forskningsprogrammet Our unique sense of smell för fler publikationer av avdelningens forskare.

Våra senaste publikationer i DiVA

Författare Titel År
Thomas Hörberg
The Processing of Grammatical Functions in Swedish is Expectation-based 2020
Thomas Hörberg
The Processing of Grammatical Functions in Swedish is Expectation-based 2020
Thomas Hörberg, Jonas K. Olofsson
The semantic organization of the English odor vocabulary 2020
Thomas Hörberg
The Processing of Grammatical Functions in Swedish is Expectation-based 2020
Thomas Hörberg
Expectation-based processing of grammatical functions in Swedish 2020
Jonas Olofsson, Thomas Hörberg, Ingrid Ekström,
et al.
Olfaction Dominates Visual Perception : Behavioral and Cortical Effects 2020
Robert Pellegrino, Jonas Olofsson, Thomas Hörberg,
et al.
The effect of presentation route on olfaction perception 2020
Malina Szychowska, Stefan Wiens
Visual load effects on the auditory steady state responses to 20-, 40-, and 80-Hz amplitude-modulated tones 2020
Malina Szychowska, Stefan Wiens
Visual load does not decrease the auditory steady state response to 40-Hz amplitude-modulated tones 2020
Pengfei Han, Ilona Croy, Claudia Raue,
et al.
Neural processing of odor-associated words : an fMRI study in patients with acquired olfactory loss 2020
Åke Hellström, Geoffrey R. Patching, Thomas H. Rammsayer
Sensation weighting in duration discrimination : A univariate, multivariate, and varied-design study of presentation-order effects 2020
Marta Zuzanna Zakrzewska, Marco Tullio Liuzza, Torun Lindholm,
et al.
An Overprotective Nose? Implicit Bias Is Positively Related to Individual Differences in Body Odor Disgust Sensitivity 2020
Diana S. Cortes, Amirhossein Manzouri, Kristoffer N.T. Månsson,
et al.
Oxytocin may facilitate neural recruitment in medial prefrontal cortex and superior temporal gyrus during emotion recognition in young but not older adults 2020
Thomas Hörberg, Maria Larsson, Ingrid Ekström,
et al.
Olfactory Influences on Visual Categorization : Behavioral and ERP Evidence 2020
Eva Palmquist, Maria Larsson, Jonas K. Olofsson,
et al.
A Prospective Study on Risk Factors for Olfactory Dysfunction in Aging 2020
Jonas Olofsson, Marco Tullio Liuzza, Torun Lindholm,
et al.
Body odor disgust scale (BODS) : Its validation and association with social biases 2020
Jonas K. Olofsson, Ingrid Ekström, Sara Sjölund,
et al.
Smell-based memory training : Evidence of olfactory learning andtransfer to a visual task 2020
Thomas Hörberg, Maria Larsson, Ingrid Ekström,
et al.
Incongruent odors suppress perceptual categorization of visual objects : Behavioral and ERP evidence 2020
Jonas K. Olofsson, Thomas Hörberg, Ingrid Ekström,
et al.
Olfaction Dominates Visual Perception : Behavioral and Cortical Effects 2020
Henrik Nordström, Petri Laukka
What acoustic features predict listener behavior in a forced-choice vocal emotion recognition task? 2020
Petri Laukka, Kristoffer N.T. Månsson, Diana S. Cortes,
et al.
Neural correlates of individual differences in emotion recognition ability : an fMRI study 2020
Angel G. Angelov, Magnus Ekström, Bengt Kriström,
et al.
Four-decision tests for stochastic dominance, with an application to environmental psychophysics 2020
Theresa L. White, Thierry Thomas-Danguin, Jonas K. Olofsson,
et al.
Thought for food : Cognitive influences on chemosensory perceptions and preferences 2019
Jonas K. Olofsson, Maria Larsson, Catalina Roa,
et al.
Interaction Between Odor Identification Deficit and APOE4 Predicts 6-Year Cognitive Decline in Elderly Individuals 2019
Smiljana Mutic, Jessica Freiherr, Annachiara Cavazzana,
et al.
The scent of the other women : Body odor-induced behavioral and physiological effects on face categorization 2019

KONTAKT

Avdelningen för perception och psykofysik

Avdelningsföreståndare
Professor Maria Larsson
Tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Gösta Ekmans Laboratorium
Frescati Hagväg 9 A

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Gösta Ekmans Laboratory på Facebook

ÄMNESBESKRIVNING

Perception och psykofysik

Psykofysik är det område inom psykologin som studerar sambanden mellan fysiska stimuleringar (yttre psykofysik), dessas neuropsykologiska korrelat (inre psykofysik) eller båda i kombination och främst sinnesupplevelserna. Forskningen bedrivs i syfte att fastställa lagbundenheter, invarianter eller psykofysiska principer främst inom perception men också inom kognitionsvetenskap, psykofysiologi, neuropsykologi samt inom miljöpsykologi och socialpsykologi. Ett flertal teoretiskt väl underbyggda mätmetoder som utvecklats inom psykofysiken används också flitigt inom interdiciplinära vetenskapsgrenar som t.ex. psykiatri, akustik, ergonomi/human factors, audiologi, optik och otolaryngologi. Psykofysiken har fått ett uppsving i samband med utforskandet av hjärnprocesser med hjälp av nya metoder för dessas avbildning.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.