Publikationer

Publikationer

Våra senaste publikationer som har lagts upp i DiVA, det nationella Digitala Vetenskapliga Arkivet, hittar du i listan här nedanför.

Publikationer författade av avdelningens forskare 2009-2013.

Se även fliken Publikationer och forskarnas egna hemsidor samt den externa sajten för forskningsprogrammet Our unique sense of smell för fler publikationer av avdelningens forskare.

Våra senaste publikationer i DiVA

Författare Titel År
Jonas K. Olofsson, Camilla Sandöy, Thomas Hörberg,
et al.
Incongruent odors suppress perceptual categorization of visual objects 2019
Thomas Hörberg, Maria Larsson, Jonas K. Olofsson
The semantic organization of the English odor vocabulary 2019
Thomas Hörberg
Expectation-based processing of grammatical functions in Swedish 2019
Rasmus Eklund, Billy Gerdfeldter, Stefan Wiens
Effects of a Manual Response Requirement on Early and Late Correlates of Auditory Awareness 2019
Elisabet Borg, Adsson Magalhães, Marcelo Fernandes Costa,
et al.
A pilot study comparing The Borg CR Scale®(centiMax®) and the Beck Depression Inventory for scaling depressive symptoms 2019
Marco Tullio Liuzza, Jonas K. Olofsson, Sebastian Cancino Montecinos,
et al.
The Moderating Role of Body Odor Disgust Sensitivity in the Affective and Moral Reactivity to Purity Violations 2019
Ingrid Ekström, Maria Josefsson, Maria Larsson,
et al.
Subjective Olfactory Loss in Older Adults Concurs with Long-Term Odor Identification Decline 2019
Jonas K. Olofsson, Donald A. Wilson
Human Olfaction : It Takes Two Villages 2019
Artin Arshamian, Behzad Iravani, Asifa Majid,
et al.
Respiration Modulates Olfactory Memory Consolidation in Humans 2019
Luis Felipe Tubagi Polito, Elisabet Borg, Aylton José Figueira Junior,
et al.
Validity evidence of the specific pictorial scale of perceived exertion for football players - GOL Scale : The pictorial scale to measure the perceived exertion in sport 2019
Adsson Magalhães, Elisabet Borg, Ewa Mörtberg,
et al.
Improving the psychological assessment of patients by using psychophysical methods 2019
Anette Lohmander, Renata Yamashita, Svante Granqvist,
et al.
Reliability of auditory perceptual assessment of hypernasality in speech using different scales 2019
Sebastian Cancino-Montecinos, Elisabet Borg
Assessing traits in a psychophysical way : Reassessing need for cognition and behavioral inhibition/approach 2019
Elisabet Borg
So what's that on a scale from 1 to 10? 2019
Åke Hellström, Thomas Rammsayer
Effects of sensitivity, bias, and stimulus presentation order in comparative discrimination of interval durations : A univariate and multivariate study 2019
Jonas K. Olofsson, Elmeri Syrjänen, Ingrid Ekström,
et al.
Fast Versus Slow Word Integration of Visual and Olfactory Objects : EEG Biomarkers of Decision Speed Variability 2018
Elisabet Borg, Chantella Love
A demonstration of the Borg centiMax (R) Scale (CR100) for performance evaluation in diving 2018
Sven-Erik Fernaeus, Åke Hellström
Conceptual elaboration versus direct lexical access in WAIS-similarities : differential effects of white-matter lesions and gray matter volumes 2018
Renata Paciello Yamashita, Elisabet Borg, Svante Granqvist,
et al.
Reliability of Hypernasality Rating : Comparison of 3 Different Methods for Perceptual Assessment 2018
Kirsi Karvala, Markku Sainio, Eva Palmquist,
et al.
Building-Related Environmental Intolerance and Associated Health in the General Population 2018
Annachiara Cavazzana, Anja Röhrborn, Susan Garthus-Niegel,
et al.
Sensory-specific impairment among older people : An investigation using both sensory thresholds and subjective measures across the five senses 2018
Carlos Tirado, Omid Khatin-Zadeh, Melina Gastelum,
et al.
The strength of weak embodiment 2018
Stina Cornell Kärnekull
Auditory and Olfactory Abilities in Blind and Sighted Individuals : More Similarities than Differences 2018
Diana S. Cortes, Michael Skragge, Lillian Döllinger,
et al.
Mixed support for a causal link between single dose intranasal oxytocin and spiritual experiences : opposing effects depending on individual proclivities for absorption 2018
Georgios Iatropoulos, Pawel Herman, Anders Lansner,
et al.
The language of smell : Connecting linguistic and psychophysical properties of odor descriptors 2018

KONTAKT

Avdelningen för perception och psykofysik

Avdelningsföreståndare
Professor Maria Larsson
Tfn: 08-16 3937
maria.larsson@psychology.su.se

Telefon och fax
08-16 2000 (växel)
08-15 9342 (fax)

Besöksadress
Gösta Ekmans Laboratorium
Frescati Hagväg 9 A

Postadress
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Gösta Ekmans Laboratory på Facebook

ÄMNESBESKRIVNING

Perception och psykofysik

Psykofysik är det område inom psykologin som studerar sambanden mellan fysiska stimuleringar (yttre psykofysik), dessas neuropsykologiska korrelat (inre psykofysik) eller båda i kombination och främst sinnesupplevelserna. Forskningen bedrivs i syfte att fastställa lagbundenheter, invarianter eller psykofysiska principer främst inom perception men också inom kognitionsvetenskap, psykofysiologi, neuropsykologi samt inom miljöpsykologi och socialpsykologi. Ett flertal teoretiskt väl underbyggda mätmetoder som utvecklats inom psykofysiken används också flitigt inom interdiciplinära vetenskapsgrenar som t.ex. psykiatri, akustik, ergonomi/human factors, audiologi, optik och otolaryngologi. Psykofysiken har fått ett uppsving i samband med utforskandet av hjärnprocesser med hjälp av nya metoder för dessas avbildning.

Källa: Nationalkommittén för psykologi, vid Kungl. Vetenskapsakademien.