Gruppledare

Professor Maria Larsson, professor i perception och psykofysik
Föreståndare Gösta Ekmans Laboratorium
e-mail: maria.larsson@psychology.su.se
tel: 08-16 39 37

 

 
Person med ögonbindel luktar på en luktpinne.
 
 

Forskningsbeskrivning

Forskargruppen studerar luktsinnets funktioner utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. Traditionell experimentalpsykologisk beteendemetodik kombineras med hjärnavbildningstekniker som fMRI och PET. Populationsbaserade genetiska data finns tillgängliga genom samarbete med Betula-projektet. Ett neuropsykologiskt forskningsfokus inkluderar personer med neurodegenerativ sjukdom – Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom – som ofta uppvisar luktnedsättningar i pre-kliniska skeden.

Läs gärna om vår forskargrupps och andras spännande lukt- och minnesforskning i Fragrant Flashbacks av Helen Fields i Observer, 25(4), April 2012. Association for Psychological Science.

 

Pågående projekt

 • Självbiografiska luktminnen – Beteendemässiga och neurala korrelat
 • Glömskefunktioner för lukt
 • Åldrandets påverkan på luktsinnets funktioner
 • Neurodegenerativ sjukdom och luktfunktion
 • Genetik och luktfunktion
 • Samband mellan dopaminaktivitet och luktsinnesfunktioner
 • Lukter som minnesledtrådar vid brott

 

Samarbete med andra lärosäten/institutioner

 • Professor Thomas Hummel, University of Dresden Medical School
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Docent Pär Stjärne, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Psykologiska institutionen, Umeå universitet
 • Professor Lars Bäckman, Aging Research Center, Karolinska Institutet
 • Professor Pär-Anders Granhag, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Professor Ove Almkvist, Minnesmottagningen vid Geriatriska Kliniken, Huddinge Sjukhus, och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

 

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)
Forskningsrådet för Arbetsliv och Social-vetenskap (FAS)
Stockholm Brain Institute