Gruppledare

Professor Maria Larsson, professor i perception och psykofysik
Föreståndare Gösta Ekmans Laboratorium
e-mail: maria.larsson@psychology.su.se
tel: 08-16 39 37

 
Person med ögonbindel luktar på en luktpinne.
 
 

Forskningsbeskrivning

Forskargruppen studerar luktsinnets funktioner utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. Traditionell experimentalpsykologisk beteendemetodik kombineras med hjärnavbildningstekniker som fMRI och PET. Populationsbaserade genetiska data finns tillgängliga genom samarbete med Betula-projektet. Ett neuropsykologiskt forskningsfokus inkluderar personer med neurodegenerativ sjukdom – Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom – som ofta uppvisar luktnedsättningar i pre-kliniska skeden.

Läs gärna om vår forskargrupps och andras spännande lukt- och minnesforskning i Fragrant Flashbacks av Helen Fields i Observer, 25(4), April 2012. Association for Psychological Science.

Pågående projekt

 • Självbiografiska luktminnen – Beteendemässiga och neurala korrelat
 • Glömskefunktioner för lukt
 • Åldrandets påverkan på luktsinnets funktioner
 • Neurodegenerativ sjukdom och luktfunktion
 • Genetik och luktfunktion
 • Samband mellan dopaminaktivitet och luktsinnesfunktioner
 • Lukter som minnesledtrådar vid brott

Medarbetare

Artin Arshamian, doktorand
Margareta Hedner, doktorand
Fredrik Jönsson, docent
Stina Cornell Kärnekull, forskningsassistent
Andrea Niman, forskningsassistent
Jonas Olofsson, docent
Tonya S Pixton, PhD
Johan Willander, PhD

Samarbete med andra lärosäten/institutioner

 • Professor Thomas Hummel, University of Dresden Medical School
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
 • Docent Pär Stjärne, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Psykologiska institutionen, Umeå universitet
 • Professor Lars Bäckman, Aging Research Center, Karolinska Institutet
 • Professor Pär-Anders Granhag, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
 • Professor Ove Almkvist, Minnesmottagningen vid Geriatriska Kliniken, Huddinge Sjukhus, och Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)
Forskningsrådet för Arbetsliv och Social-vetenskap (FAS)
Stockholm Brain Institute

Aktuella publikationer

Finkel, D., Reynolds, C. A., Larsson, M., Gatz, M., & Pedersen, N. L. (2011). Both odor identification and ApoE4 contribute to normative cognitive aging. Psychology & Aging, 26, 872-883.

Arshamian, A., Willander, J., & Larsson, M. (2011). Olfactory awareness is positively related to odor memory. Journal of Cognitive Psychology, 23, 220-226.

Cornell Kärnekull, S., Jönsson, F. U., Larsson, M., Olofsson, J. K. (2011). Affected by smells? Environmental chemical responsivity predicts odor perception. Chemical Senses, 36, 641-648.

Hedner, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J. K., Bergman, O., Eriksson, E., Nyberg, L., & Larsson, M. (2010). Age-related olfactory decline is associated with the BDNF val66met polymorphism: Evidence from a population-based study. Frontiers in Aging Neuroscience, 2:24, 1-7.

Hedner, M., Larsson, M., Arnold, N., Zucco, G. M., & Hummel, T. (2010). Cognitive factors in odor detection, odor discrimination, and odor identification tasks. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32(10), 1062-1067.

Peira, N., Golkar, A., Larsson, M., & Wiens, S. (2010). What you Fear will Appear: Detection of Schematic Spiders in Spider Fear. Experimental Psychology, 57(6), 470-475.

Olofsson, J.K., Rönnlund, M., Nordin, S., Nyberg, L., Nilsson, L.-G., & Larsson, M. (2009). Odor identification deficit as a predictor of five-year global cognitive change: Interactive effects with age and APOE-e4. Behavior Genetics, 39(5), 496-503.

Larsson, M., Farde, L., Hummel, T., Witt, M., Erixon-Lindroth, N., and Bäckman, L. (2009). Age-related loss of olfactory sensitivity: Association to dopamine transporter binding in putamen. Neuroscience, 161(2), 422-426.

Larsson, M., Blåvarg, C., & Jönsson, F. (2009). Bad odors stick better than good ones: Olfactory qualities and episodic odor recognition. Experimental Psychology, 56(6), 375-380.

Larsson, M., & Willander J. (2009). Autobiographical odor memory. Annals of the New York Academy of Sciences, 1170, (1), 318-323.

Larsson, M., & Willander, J. (in press). The impact of verbal processing on olfactory perception and memory. European Psychologist.

Olofsson, J. K., Nordin, S., Wiens, S., Hedner, M., Nilsson, L.-G., & Larsson, M. (2010). Odor identification impairment in carriers of ApoE4 is independent of clinical dementia. Neurobiology of Aging, 31, 567-577.

Larsson, M., Hedner, M., & Olofsson, J. (2009). Differential age and sex effects in semantic recognition of odors and words. Acta Psychologica Sinica, 41(11), 1049-1053.

Arshamian, A., Olofsson, J. K., Jönsson, F., & Larsson, M. (2008). Sniff your way to clarity: The case of olfactory imagery. Chemosensory Perception 1(4), 242-246.

Willander, J., & Larsson, M. (2008). The mind’s nose and autobiographical odor memory. Chemosensory Perception, 1(3), 210-215.

Willander, J., & Larsson, M. (2007). Olfaction and emotion: The case of autobiographical memory. Memory & Cognition, 35, 1659-1663.

Airaksinen, E., Wahlin, Å., Forsell, Y., & Larsson, M. (2007). Low episodic memory as a premorbid marker of depression: Evidence from a three-year follow-up. Acta Psychiatrica Scandinavica, 115, 458-465.

Konstantinidis, I., Hummel, T., & Larsson, M. (2006). Identification of unpleasant odors is independent of age. Archives of Clinical Neuropsychology, 21, 615-621.

Airaksinen, E., Forsell, Y., & Larsson, M., & Wahlin, Å. (2006). Cognitive and social functioning in recovery from depression: Results from a population-based three-year follow-up. Journal of Affective Disorders, 96, 107-110.

Larsson, M., Lundin, A., & Robins Wahlin, T-B. (2006). Olfactory functions in asymptomatic carriers of the Huntington disease mutation. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 1373-1380.

Magnussen, S., Andersson, J., Cornoldi, C., De Beni, R., Endestad, T., Goodman, G. S., Helstrup, T., Koriat, A., Larsson, M., Melinder, A., Nilsson, L-G., Rönnberg, J., & Zimmer, H. (2006). What people believe about memory. Memory, 14, 595-613.

Willander, J., & Larsson, M. (2006). Smell your way back to childhood: Autobiographical odor memory. Psychonomic Bulletin and Review, 13, 240-244.

Larsson, M., Öberg, C., & Bäckman, L. (2006). Recollective experience in odor memory: Influences of adult age and familiarity. Psychological Research, 70, 68-75.

Lundström, J. N., Frasnelli, J., Larsson, M., & Hummel, T. (2005). Sex differentiated responses to intranasal trigeminal stimuli. International Journal of Psychophysiology, 57, 181-186.

Larsson, M., & Bäckman, L. (2005). Odor identification in old age: Demographic, sensory, and cognitive correlates. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 12, 231-244.

Airaksinen, E., Larsson, M., & Forsell,.Y. (2005). Neuropsychological functions in anxiety disorders: Evidence of episodic memory dysfunction. Journal of Psychiatric Research, 39, 207-214.