Gruppledare

Mats E. Nilsson, professor i psykologi
e-mail: mats.nilsson@psychology.su.se
tel: 08-16 46 05

Beskrivning av forskning

 
Ljudas, en docka med mikrofonöron, i naturen. Foto: Östen Axelsson.
Foto: Östen Axelsson.
 

Forskargruppen studerar upplevelser och hälsoeffekter av ljud, särskilt ljud och buller i utomhusmiljön. Forskningen är multidisciplinär och genomförs i samarbeten med forskare inom akustik, arkitektur, datavetenskap och miljömedicin. I experimentella studier studeras hur människor upplever och reagerar fysiologiskt på miljöljud, såväl buller som positiva naturljud. Bland annat pågår metodutveckling för akustisk och perceptuell bedömning av ljudkvalitet i urbana utomhusområden med hjälp av audiovisuell presentation i "virtual-reality" labb. Vi forskar också om blindas förmåga att utnyttja ljud för att få information om omgivningen, och studerar allmänt vilka hörselegenskaper som kan förbättras genom träning.

Pågående projekt

  • Stadens ljud: Psykoakustiska studier av ljudmiljö i "virtual-reality"-laboratorium
  • Perceptuell utvärdering av innovativa bullerskyddsåtgärder
  • Hör blinda bättre än seende?

Medarbetare

Östen Axelsson, PhD
Birgitta Berglund, professor emerita
Malin Hurtig, masterstudent
Peter Lundén, forskningsingenjör
Mats E. Nilsson, professor
Catherine Sundling, doktorand
Malina Szychowska, gäststudent (Poznan, Polen)
Jim Åkerström, masterstudent

Samarbete med andra lärosäten och institutioner

  • Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
  • Teknisk akustik, Chalmers tekniska högskola
  • Marcus Wallenberg laboratoriet, Kungliga Tekniska högskolan
  • Institutionen för Konst, Konstfack
  • Wolfson Institute of Preventive Medicine, Queen Mary University of London, UK
  • Department of Information Technology, Ghent University, Belgien
  • Department of Architectural Engineering, Hanyang University, Seoul, Sydkorea

Finansiering

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
Vinnova
Promobilia
Stiftelsen Kronprinsessan Margarethas Arbetsnämnd för Synskadade
The Royal Society (Storbritannien)

Aktuella publikationer (2014-2015)

Andéhn, M., Nordin, F., & Nilsson, M. E. (2015). Facets of country image and brand equity: Revisiting the role of product categories in country-of-origin effect research. Journal of Consumer Behaviour, (Accepted for publication).

Nilsson, J., & Axelsson, Ö. (2015). Attributes of aesthetic quality used by textile conservators in evaluating conservation interventions on museum costumes. Perceptual and Motor Skills, 121(1), 199–218.

Nilsson, M. E., & Schenkman, B. N. (2015). Blind people are more sensitive than sighted people to binaural sound-location cues, particularly inter-aural level differences. Hearing Research, (Accepted for publication).

Rådsten-Ekman, M., Lundén, P., & Nilsson, M. E. (2015). Similarity and pleasantness assessments of water-fountain sounds recorded in urban public spaces. Journal of the Acoustical Society of America, (Accepted for publication).

Sundling, C., Nilsson, M., Hellqvist, S., Pendrill, L. R., R, E., & Berglund, B. (2015). Travel behaviour change in old age: the role of critical incidents in public transport. european Journal of Aging, (Accepted for publication).

Alvarsson, J., Nordström, H., Lundén, P., & Nilsson, M. E. (2014). Aircraft noise and speech intelligibility in an outdoor living space. Journal of the Acoustical Society of America, 135(6), 3455-3462.

Axelsson, Ö., Nilsson, M. E., Hellström, B., & Lundén, P. (2014). A field experiment on the impact of sounds from a jet-and-basin fountain on soundscape quality in an urban park. Landscape and Urban Planning, March 2014, 49-60.

Bolin, K., Bluhm, G., & Nilsson, M. E. (2014). Listening test comparing A-weighted and C-weighted sound pressure level as indicator of wind turbine noise annoyance. Acta Acustica united with Acustica, 100(5), 842-847.

Hellström, B., Nilsson, M. E., Axelsson, Ö., & Lunden, P. (2014). Acoustic design artifacts and methods for urban soundscapes: A case study on the qualitative dimensions of sounds. Journal of Architectural and Planning Research, 31, 57-71.

Nilsson, M. E., Klæboe, R., & Bengtsson, J. (Eds.). (2014). Environmental Methods for Transport Noise Reduction. New York: Taylor & Francis.

Sand, A., & Nilsson, M. E. (2014). Asymmetric transfer of sound localization learning between indistinguishable interaural cues. Experimental brain research, 232(6), 1707-1716. doi: 10.1007/s00221-014-3863-7

Sundling, C., Berglund, B., Nilsson, M. E., Emardson, R., & Pendrill, L. R. (2014). Overall accessibility to traveling by rail for the elderly with and without functional limitations: the whole-trip perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(12), 12938-12968.