Kontakt

Stefan Wiens, PhD, professor, ansvarig forskningsledare
Tfn: 08-16 3933
sws@psychology.su.se
www.psychology.su.se/staff/sws/

Frescati Hagväg 9 A
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Sweden

 

Metoder och utrustning

Kort presentation av några metoder som vi använder i vår forskning: Elektroencefalografi (EEG), ögonrörelsemätning och periferpsykofysiologi.

Elektroencefalografi (EEG)

Neuronala processer i hjärnan genererar elektriska potentialer som kan mätas med små elektroder på huvudet. Eftersom signaler kan mätas varje millisekund har EEG utomordentlig temporal upplösning och har därmed en fördel i jämförelse med funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) som har dålig tidsupplösning (på några sekunder). Med nya metoder är det dessutom möjligt att kunna lokalisera EEG-aktivitet i hjärnan.

Utrustning

 

Uppkopplat 128-kanals EEG-system med EEG-topografi på bildskärm.
Uppkopplat 128-kanals EEG-system med EEG-topografi på bildskärm.

 

Ögonrörelsemätning

Våra ögonrörelser påverkar vad vi uppmärksammar och vad vi blir medvetna om. Mätning av ögonrörelser ger därför viktiga indicier på vad som är viktigt för oss. Vår utrustning tillåter mätning av ögonrörelser i många olika sammanhang (t ex framför datorn eller ute i trafiken).

Utrustning

(www.smivision.com)

  • SMI View X RED (mätning på avstånd)
  • SMI View X Hi-Speed (stationär mätning med hög hastighet)
  • SMI View X HED (mätinstrument sitter på en cykelhjälm och är därför mobil)
  • Arrington Viewpoint binokulärt (BS007) system (www.arringtonresearch.com)

Periferpsykofysiologi

Många psykologiska processer medföljs av fysiologiska förändringar. Exempelvis höjs puls och handflatan blir svettig när vi är rädda. Vårt laboratorium har utrustning för att mäta många olika parametrar.

Utrustning

(Biopac MP100, www.biopac.com)

  • Elektrodermal aktivitet (EDA, GSR)
  • Elektrokardiografi (EKG)
  • Impedanzkardiografi (IZG)
  • Elektromyografi (EMG)
  • Andning
  • Fotopletysmografi

 

Publikationer

Några exempel på publikationer från Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap.

Peira, N., Golkar, A., Öhman, A., Anders, S., & Wiens, S. (2012). Emotional responses in spider fear are closely related to picture awareness. Cognition & Emotion, 26(2), 252-260.

Wiens, S., Molapour, T., Overfeld, J., & Sand, A. (2012). High negative valence does not protect emotional event-related potentials from spatial inattention and perceptual load. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 12(1), 151-160.

Wiens, S., Sand, A., & Olofsson, J.K. (2011). Nonemotional features suppress early and enhance late emotional electrocortical responses to negative pictures. Biological Psychology, 86(1), 83-89.

Olofsson, J.K., Gospic, K., Petrovic, P., Ingvar, M., & Wiens, S. (2011). Effects of oxazepam on affective perception, recognition and event-related potentials. Psychopharmacology, 215(2), 301-309.

Tillman, C.M., & Wiens, S. (2011). Behavioral and ERP indices of response conflict in Stroop and Flanker tasks. Psychophysiology, 48(10), 1405-1411.

Sand, A., & Wiens, S. (2011). Processing of unattended, simple negative pictures resists perceptual load. NeuroReport, 22(7), 348-352.

Wiens, S., Sand, A., Norberg, J., & Andersson, P. (2011). Emotional event-related potentials are reduced if negative pictures presented at fixation are unattended. Neuroscience Letters, 495, 178-182.