Vår forskning kretsar kring människans perception utifrån multidisciplinära perspektiv. Perceptuella upplevelser studeras i relation till emotioner, uppmärksamhet, minne, hälsa, genetik, och hjärnaktivitet.

Gösta Ekmans Laboratorium, Frescati Hagväg 9A
Gösta Ekmans Laboratorium, Frescati Hagväg 9A

 

Inom avdelningen drivs forskningen av tre forskargrupper med huvudfokus på tre sinnen; syn, hörsel och lukt.

Forskningen genomförs i form av traditionell experimentalpsykologisk metod, kvasi-experiment i naturlig miljö eller som enkätundersökningar.

Avdelningens forskning bedrivs i Gösta Ekmans Laboratorium som inrymmer laboratorier specifikt utvecklade för att mäta luktsinnesfunktion, synperception (ögonrörelsemönster), psykoakustik, elektroencefalografi (EEG), samt periferpsykofysiologiska processer (puls, hudkonduktans, blodtryck, impedanskardiografi mm).