Ett centralt tema i avdelningens forskning rör högre kognitiva funktioner med fokus på beslutsfattande, minnesfunktioner, kognitiv kontroll och metakognition. Denna forskning omfattar såväl laboratorieexperiment som studier i naturliga miljöer.

Ett flertal forskare inom avdelningen studerar individuella skillnader i kognitiva funktioner, särskilt i samband med normalt och patologiskt åldrande. Av särskilt intresse här är att studera hur ålder, hälsa och genetisk status påverkar kognitiva funktioner. Studierna bedrivs till stor del inom ramen för ett av världens största longitudinella projekt – det så kallade Betulaprojektet. Denna forskning har av Stockholms universitet utsetts till att vara profilområde vid universitetet.

Ett relaterat projekt undersöker kognitivt åldrande under vitt skilda kulturella förutsättningar. Andra centrala områden i avdelningens forskning handlar om forensisk psykologi med fokus på ögonvittnenas minne, metakognition och sociala faktorer.